Pohjanmaan Pesiksen kilpailumääräykset 2017

Pohjanmaan Pesiksen kilpailumääräykset 2017                                                    

Alla olevat kilpailumääräykset ovat voimassa Pohjanmaan Pesiksen sarjoissa kaudella 2017. Muilta osin kaikissa alueen sarjoissa noudatetaan voimassa olevia Suomen Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä, jotka löytyvät pesäpalloliiton verkkosivujen materiaalisalkusta.

Kaikki epäselvät tapaukset ratkoo Pohjanmaan Pesiksen kilpailutoiminnan johtoryhmä. Joukkue, joka ei noudata kilpailumääräyksiä, voidaan sulkea sarjasta.

Otteluaika ja otteluiden pelaaminen

Aluesarjojen ottelut on pelattava viimeistään sarjaohjelmaan merkittyyn viimeiseen päivään mennessä. Saman sarjan kaikki ottelut pitää pelata joko aika-, vuoropari tai jaksopeleinä sarjaa johtavan elimen ohjeistuksen mukaisesti. Tasoittavia vuoroja ei pelata, jos ottelu on ratkennut ja on pelattu vähintään 2 vuoroparia täyteen.

G- ja F-juniorit 2+2 vuoroparia ja tarvittaessa supervuoropari ja kotiutuslyöntikilpailu
E-tytöt ja -pojat pelisarja  2+2 vuoroparia ja tarvittaessa supervuoropari ja kotiutuslyöntikilpailu
E-tytöt ja -pojat kilpasarja 3+3 vuoroparia ja tarvittaessa supervuoropari ja kotiutuslyöntikilpailu
D-tytöt ja -pojat kilpasarja 3+3 vuoroparia ja tarvittaessa supervuoropari ja kotiutuslyöntikilpailu

Lyöntijärjestyksen arvonta G- ja F-junioreissa

G- ja F-junioreissa kaikissa peleissä ensimmäisen jakson lyöntijärjestys arvotaan. Arvonnassa ovat mukana myös peli- ja syöttötuomari. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että joukkueet sopivat, että numeroita ei arvota.

Arvonta suoritetaan sokkoarvontana. Arvonnassa joukkueen lukkariksi nimetty nostaa ensin pelituomarin sekoittamista ja tarjoamista arvoista itselleen lyöntijärjestysnumeron (1–9) kertovan kortin. Seuraavaksi nostavat itselleen lyöntijärjestysnumeron kertovan kortin pelaajat, jotka eivät aloittaneet edellistä otteluaan lyöntijärjestysnumerolla. Sen jälkeen muut pelaajat nostavat ennen arvontaa määrätyssä järjestyksessä itselleen pelaajanumeron (1–12) kertovan kortin. Joukkueen pelaajamäärän ylittävän numeron kertovia arpakortteja ei käytetä arvonnassa.

Pelaaminen eri sarjatasoilla

Ennen joukkueen ensimmäistä kilpa- tai pelisarjan ottelua on kilpasarjan joukkueen toimitettava kilpailupäällikölle luettelo 6:sta kilpasarjaan nimetystä pelaajasta, joiden tulee edustaa kilpasarjajoukkueen parhaita palaajia eikä näitä pelaajia voi siirtää pelisarjan joukkueessa pelaavaksi. Näiden nimettyjen pelaajien ulkopuolella olevia pelaajia voidaan lainata kilpa- ja pelisarjajoukkueiden välillä vapaasti. Kaikessa pelaajaliikenteessä joukkueiden välillä tulee huomioida turvallisuusaspekti.

Vuoronvaihto G- ja F-junioreissa
Vuoronvaihto tapahtuu, kun jompikumpi seuraavista kohdista toteutuu:
1) Kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet vähintään kerran lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla on pelaajia.
2) Kaikki lyöntivuoroiset pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla olisi mahdollisuus käyttää kahden lyöntikierroksen aikana.

E-junioreiden sarjoissa lyö se määrä pelaajia, joka joukkueella on merkitty pöytäkirjaan.

Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.

Ottelusta ilmoittaminen

Viikkoa ennen ottelulle määrättyä pelipäivää on kotijoukkue velvollinen ilmoittamaan vierasjoukkueen yhdyshenkilölle sekä ottelun tuomaristolle pelipäivän, peliajan ja pelikentän.

Otteluluovutukset ja sarjasta sulkeminen

Otteluluovutuksia ei sallita, vaan kaikki ottelut tulee pelata määräaikaan mennessä. Ottelun luovuttaminen tarkoittaa joukkueen sulkemista pois sarjasta. Sarjasta poissuljetun joukkueen ottelut mitätöidään. Joukkue voidaan määrätä maksamaan luopumissakko sekä korvaamaan luopumisesta aiheutuneet kulut kilpailupäällikön päätöksellä.

Seura, jolla on maksamattomia maksuja alueelle, ei voi osallistua alueen sarjatoimintaan.

Ottelusiirroista ja ottelun perumisesta ilman erityistä syytä tulee ilmoittaa vähintään 24 tuntia ennen ottelun alkamista.

Ottelutulosten ilmoittaminen ja pöytäkirjat

Aluejohtoisissa sarjoissa voidaan käyttää ns. pientä pöytäkirjaa (myös ns. isoa PPL:n pöytäkirjaa voidaan käyttää). Jokaisessa sarjaottelussa on ottelun kuluessa pidettävä ottelupöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä pelaajan sukunimi ja virallinen etunimi. Mikäli ottelun kuluessa pöytäkirjaa ei pidetä, ei sitä voi jälkikäteen täyttää. Tällaisessa tapauksessa kotijoukkue häviää ottelun 0 – 2. Jaksotulokset harkitaan tapauskohtaisesti.

Ottelun kotijoukkue lähettää viimeistään kolmantena arkipäivänä ottelun päätyttyä ottelun pöytäkirjan Pohjanmaan Pesiksen toimistolla (Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki). Pöytäkirjan voi lähettää myös valokuvana tai skannattuna (pohjanmaanpesis@plu.fi). Maakuntasarjojen pöytäkirjat on toimitettava välittömästi ottelun päätyttyä. Pöytäkirjan allekirjoittaminen (puheoikeuden omaava) tarkoittaa, että pöytäkirja hyväksytään vastaamaan ottelun kulkua. Kotijoukkue päivittää ottelutuloksen pelipäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä alueen tulospalveluun. Ottelutulosten ilmoittamisen laiminlyönti ja pöytäkirjojen palauttamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin.

Juoksuerosääntö

Alueen sarjojen jaksopeleissä jakso lopetetaan välittömästi, mikäli ko. jaksosta on pelattu täyteen vähintään yksi vuoropari, tasoittavalla vuorolla juoksueron ollessa 20 juoksua tai enemmän. Samalla peliteolla syntyneet juoksut hyväksytään. Näissä tapauksissa jaksoa voidaan jatkaa molempien joukkueiden, tuomariston ja toimihenkilöiden suostumuksella, mutta pöytäkirjaan ei saa tehdä merkintöjä.

Peluuttaminen G-, F-, E- ja D-junioreiden sarjoissa

G-, F- ja E-junioreiden sarjoissa jokaisen pöytäkirjaan merkityn pelaajan on osallistuttava peliin lyöntijärjestysnumerolla (1-9) vähintään yhden kokonaisen jakson tai yhden sisä- ja ulkovuoron aikapelisäännöillä pelattaessa. Pöytäkirjaan saa merkitä enintään 12 pelaajaa.

D-junioreiden pelisarjoissa otteluissa jokaisen pöytäkirjalla olevan pelaajan on osallistuttava myös ulkopeliin vähintään toisen jakson ajan.

Yli-ikäisyyssääntö

Joukkue voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella anomuksella poikkeuslupaa yli-ikäiselle pelaajalle edustaa ko. joukkuetta alueen sarjatoiminnassa. Anomus toimitetaan alueen Pohjanmaan Pesikselle ennen joukkueen ensimmäistä peliä. Tämän jälkeen yli-ikäisyyslupaa voi hakea kirjallisesti ainoastaan poikkeusmenettelykäytännöllä alueen kilpailupäälliköltä.

Yli-ikäislupia voi olla hyväksyttynä joukkuetta kohden rajattomasti, mutta enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa voi olla nimettynä pöytäkirjaan ottelua kohden. Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä Y-kirjain yli-ikäisen pelaajan nimen kohdalle. Vain toinen yli-ikäisistä pelaajista voi olla pelinumerolla 1-9 ja toisen on oltava jokerina. Yli-ikäistä pelaajaa ei voi myöskään peluuttaa peleissä lukkarina.

Yli-ikäisluvan hakemisen perusteluna ei voi olla kilpailulliset tavoitteet. Yli-ikäinen pelaaja voidaan määritellä pelaavaksi lähtökohtaisesti vain yhdessä juniorijoukkueessa. Lisäksi hän voi lähtökohtaisesti olla vain vuoden yli-ikäinen eikä hänelle voi lähtökohtaisesti olla omassa seurassaan oman ikäluokkansa juniorijoukkuetta. Myönnetty yli-ikäisyyslupa on voimassa aina ko. pelikauden ja se on voimassa vain ko. alueen kilpailutoiminnassa, ei valtakunnallisilla leireillä.

Joukkue joka rikkoo em. säännöksiä, tuomitaan automaattisesti häviämään ko. ottelu jaksoin 2 – 0, jaksotulosten ollessa 1-0. Toistuvasta laiminlyönnistä seuraa automaattinen sarjasta poissulkeminen sekä muut mahdolliset sanktiot.

Juniorikenttään etukaari
Jatkossa juniorikentällä suositellaan käytettäväksi vanerista etukaarta, jonka on oltava kenttäpinnan tasalla ja joka sijoitetaan 270 cm päähän lautasen keskipisteestä.

Valitukset

Aluesarjoissa valitukset tehdään Pesäpallon pelisääntöjen mukaisesti Pohjanmaan Pesikselle. Vastalausemaksu maksetaan alueen ohjeistamalle tilille valituksen toimittamisen yhteydessä.

Pelaajien siirtyminen kilpa- ja pelisarjan joukkueiden välillä

Ennen joukkueen ensimmäistä kilpa- tai pelisarjan ottelua on kilpasarjan joukkueen toimitettava kilpailupäällikölle luettelo kuudesta kilpasarjaan nimetystä pelaajasta, joiden tulee edustaa kilpasarjajoukkueen parhaita palaajia eikä näitä pelaajia voi siirtää pelisarjan joukkueessa pelaavaksi. Näiden nimettyjen pelaajien ulkopuolella olevia pelaajia voidaan lainata kilpa- ja pelisarjajoukkueiden välillä vapaasti. Kaikessa pelaajaliikenteessä joukkueiden välillä tulee huomioida turvallisuusaspekti.

Kypärän käyttö

G-, F- ja E-junioreilla kypäräpakko on kaikilla pelaajilla sisä- ja ulkopelissä. D-junioreista alkaen ulkopelissä kypärä on vapaaehtoinen lukkarilla ja koppareilla.

Alueen sarjoissa C- ikäisten ja siitä nuorempien pelaajien on käytettävä kypärää myös alkulämmittelyn yhteydessä sekä kaikkien sisävuorossa olevien pelaajien kotipesän kaarella on pidettävä kypärä päässä pelitapahtumien aikana. Lisäksi kypärän remmi tulee olla kiinnitettynä.

Kypärää koskevista laiminlyönneistä tuomariston velvollisuus on aluksi huomauttaa, jonka jälkeen ko. pelaajalle annetaan 1 pisteen varoitus, jonka jälkeen rikkeen toistuessa tekninen palo.

Kaudesta 2018 eteenpäin vain CE-merkinnällä varustetut kypärät ovat sallittuja virallisissa otteluissa. Karhun GH-kypärät (XL/L/M/S) käyvät kaikilla palloilla pelattavissa otteluissa, samoin J-Pesiksen kypärät. Karhun Pesiskypärä 556 Jr on sallittu ainoastaan naisten pallolla ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa.

EU:n komission laatiman henkilösuojadirektiivin soveltamisoppaan

(PPE Guidelines) mukaan kaikki, mukaan lukien urheilussa käytettävät, kypärät, ovat ryhmän kaksi henkilösuojaimia, joilta edellytetään nk. CE-merkintä. Seuraavat kypärät täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset EY-tyyppitarkastuksen ja CE-merkinnän osalta:

Kypärämallit:
J-Pesis (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

55505 Karhu Pesiskypärä L/XL (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

55606 Karhu Pesiskypärä S/M (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

55707 Karhu Pesiskypärä XS (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

556 Karhu Pesiskypärä Jr (naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa).

Edellä olevia kypärämalleja (ilman CE-merkintää tai CE-merkinnän kanssa) voi käyttää siihen saakka, kun kypärän valmistaja on ilmoittanut kypärän käyttöiän. Lisäksi kypärien käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan myös muilta osin kypärien käyttöohjeita. Kilpailun johtoryhmä on päättänyt lisäksi, että kaikissa pesäpallo-otteluissa vaaditaan CE-merkinnällä olevat kypärät vuodesta 2018 alkaen ja kypärä on vaihdettava jo aikaisemmin uuteen, mikäli kypärän käyttöikä (käyttöohjeet) näin edellyttää. Kypärien maalaamisen tai mainoksien osalta (esim. tarrat) käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan valmistajien antamia ohjeita. Kypärän rakenteen muuttaminen ei ole sallittua.

Kaksoisedustus

Jos pelaajalla ei ole omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata toisessa seurassa oman ikäluokkansa otteluita. Pelaajalla säilyy oikeus pelata omassa seurassaan vanhempien ikäluokassa. Pelaajalle on anottava pelilupa pelata toisessa seurassa tällä lomakkeella. Luvan saa ainoastaan siinä tapauksessa, että pelaajalla ei omassa seurassaan ole oman ikäluokkaansa joukkuetta.

Lisäyksenä, että jos pelaajalla ei ole omassa seurassa vanhempien junioreiden joukkuetta on pelaajalla mahdollisuus mennä kaksoisedustuksella pelaamaan myös toiseen seuraan (esim. E-ikäinen naapuriseuran D-ikäisiin). 

Pisteet ja järjestys sarjassa

Jaksopelijärjestelmällä pelattavissa otteluissa pisteet jaetaan PPL:n kilpailumääräysten mukaisesti. Aikapelinä pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä joukkueen hyväksi. E-tyttöjen tai E-poikien pelisarjan sijoitusottelun mennessä kotiutuslyöntikisaan pisteet jaetaan 2-1.

Jos jaksopelissä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan sijoitukset PPL:n kilpailumääräysten mukaisesti. Jos aika–tai vuoroparipeleinä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaisee keskinäisen sijoituksen joukkueiden:

1. keskinäisten otteluiden pisteet.
2. keskinäisten otteluiden juoksuero (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 1 jälkeen tasoissa)
3. keskinäisissä otteluissa saadut juoksut (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 2 jälkeen tasoissa)
4. kaikkien otteluiden juoksuero (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 3 jälkeen tasoissa)
5. kaikissa otteluissa tehdyt juoksut (joukkueiden osalta, mitkä kohdan 4 jälkeen tasoissa)
6. Arpa

Väärien huutaminen

F- ja G- junioreiden otteluissa sekä E-ikäisten pelisarjoissa sisäjoukkueen pelinjohtajat saavat hillitysti johtaa joukkueensa peliä, mutta he eivät saa vedota syöttöjä vääriksi. Sisäjoukkueen pelinjohtajan vedotessa syötön vääräksi joukku­eelle tuomitaan tekninen palo. Muissa sarjoissa ei väärien huutamista ole rajoitettu.

Pelaajaluvat

Jokaisella aluesarjatoimintaan osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelaajalupa, joka sisältää joko lisenssin mukaisen vakuutuksen tai vastaavan henkilökohtaisen vakuutuksen.

Seurasiirrot

Pelaajasta on aina tehtävä seurasiirto, kun pelaaja vaihtaa seuraa alueiden johtamissa sarjoissa (alueiden aikuisten ja nuorten sarjat, A-, B-, C-, D, E- F- ja G-juniorit).

Aluesarjojen seurasiirrot tehdään alueen seurasiirtolomakkeella ja alueen ohjeistamalla tavalla.

Kentän vanhin

Pohjanmaan Pesiksen kaikissa sarjoissa on nimettävä kotijoukkueen toimesta ennen ottelun alkua nk. kentän vanhin, joka vastaa ottelutapahtuman asianmukaisesta juoksutuksesta. Pelituomaria on informoitava kentän vanhimman käytöstä ottelutapahtumassa. Kentän vanhin esitellään alkupuhuttelussa molemmille joukkueille ja tuomaristolle. Kentän vanhin on pakollinen kaikissa C- ikäluokan ja sitä nuorempien junioreiden aluesarjaotteluissa.

Kentän vanhimmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua joukkueisiin kuulumattomien henkilöiden epäasialliseen ja häiritsevään käytökseen ottelutapahtumassa. Kentän vanhimman tehtävän tarkoituksena on taata joukkueille, toimihenkilöille ja tuomaristolle työrauha.

Kentän vanhimmalla ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua tuomariston tai toimihenkilöiden ottelua koskevaan toimintaan.

Kaikissa tilanteissa, joissa kentän vanhin on joutunut puuttumaan tapahtumiin ottelun aikana, tulee hänen toimittaa lyhytmuotoinen raportti tapahtumista kilpailupäällikölle. Näissä tilanteissa myös joukkueiden puheoikeuden käyttäjillä on oikeus toimittaa raportti kilpailupäällikölle.

Maakunnan kenttien olosuhdesuositukset

Pohjanmaan Pesis suosittelee, että seuraavat kenttiä koskevat olosuhdesuositukset toteutuvat kaikilla alueen sarjoissa pelaavien joukkueiden pelikentillä.

  • Pesu- ja pukeutumistilat sekä wc kentän läheisyydessä
  • Sadekatos, joissa on penkki (sekä koti- että vierasjoukkueelle)
  • Vesipiste kentän läheisyydessä
  • Tulostaulu (vähintään palot ja juoksumäärä jaksolle)
  • Tuomarilaikat